Angajarea asistată a persoanelor cu dizabilități

Beneficiarii angajării asistate sunt persoanele cu dizabilități înregistrate cu statut de șomeri la subdiviziunea teritorială a ANOFM, aflate la evidență mai mult de 6 luni și care nu au fost angajate, cărora li se recomandă încadrarea în câmpul muncii și beneficierea de angajarea asistată conform concluziilor Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă.

Hotărârea Guvernului nr.78  din 26 mai vine cu modificarea unor acte ce țin de domeniul ocupării forței de muncă, inclusiv la HG nr.1276/2018 prin care au fost aprobate procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Serviciile de angajare asistată vor fi realizate de către prestatorii de servicii de angajare asistată acreditați, ce vor fi selectați anual de către ANOFM în conformitate cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice. Serviciile de angajare asistată sunt acordate în mod gratuit de către prestatorii de servicii persoanelor cu dizabilități.

Serviciile sunt finanţate din alocațiile bugetare aprobate anual,  mijloacele provenite din donații și granturi, precum și din alte surse conform legislației.

Potrivit procedurii, angajarea asistată prevede cinci etape: stabilirea contactului și implicarea beneficiarului; elaborarea profilului vocațional; identificarea locului de muncă; implicarea angajatorului și  asistența la locul de muncă și monitorizarea postangajare. Totodată, șomerul cu dizabilități este în drept să refuze beneficierea de serviciile de angajare asistată, consemnând despre aceasta în declarația de refuz.

La etapa identificării locului de muncă prestatorul de servicii examinează aptitudinile și abilitățile beneficiarului din perspectiva relevanței lor și a cerințelor de pe piața muncii, asigurând legătura între necesitățile de angajare ale beneficiarului și nevoile angajatorului.

Partenerii de dezvoltare și persoanele juridice de drept privat pot utiliza această procedură la implementarea activităților de angajare asistată pentru persoanele cu dizabilități.