14 octombrie 2022

AO "Centrul de Caritate pentru Refugiaţi" (administrator - Ahmad Djavid PAKNEHAD) şi AO Societatea invalizilor din Republica Moldova (administrator - Mihai Mărgineanu) au încheiat un Acord cu privire la colaborarea întru implementarea activităţilor în cadrul Proiectului „Community Services Development for Refugees and Asylum Seekers in Moldova" în parteneriat cu United Nationos High Commissioner for Refugees conform referinţei Acordului de parteneriat nr. MDA/01/2022/0000000074/002.

Document original