Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR), un organ subsidiar al Națiunilor Unite 
(cu sediul: 94 Montbrillant, 1202 Geneva, Elveția) a decis: 

  • ÎNTRUCÂT, ICNUR, pe baza Statutului său din 1950, a Convenției Națiunilor Unite din 1951 privind statutul refugiaților și a rezoluțiilor ulterioare ale Adunării Generale a Națiunilor Unite, este mandatat să ofere protecție internațională, asistență și soluții refugiaților și altor categorii de persoane;
  • ÎNTRUCÂT, Societatea Invalizilor din Republica Moldova are ca scop realizarea și implementarea activităților care au ca scop apărarea drepturilor și intereselor persoanelor cu dizabilități;
  • Părțile au convenit la livrarea a 200 de scaune cu rotile pentru persoanele cu dizabilități printre refugiați și comunitățile gazdă, la cererea ICNUR și a celorlalți parteneri operaționali ai săi, sub rezerva consultării prealabile cu ICNUR, Moldova.

Scrisoare ICNUR /limba engleză/