Tinerii cu dizabilități din Republica Moldova se confruntă cu mai multe provocări, inclusiv angajarea în câmpul muncii. Însă există inițiative care contribuie la îmbunătățirea calității vieții acestor tineri prin găsirea oportunităților de angajare în câmpul muncii. Una dintre aceste inițiative este proiectul „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități”.

În contextul implementării proiectului, astăzi la Nisporeni a avut loc o masă rotundă, în cadrul căreia au fost prezentate propuneri privind ajustarea cadrului legal de subvenționare a locurilor de muncă în Republica Moldova. Au fost prezenți atât reprezentanți ai Asociației Obștești Societatea Invalizilor din Republica Moldova, conducerea raionului Nisporeni, cât și reprezentanți ai autorității publice locale.

În cadrul discuțiilor, Dumitru Negru, directorul proiectului sus menționat a trecut în revistă realizările înregistrate de la începutul implementării proiectului „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii cu dizabilități” și până în prezent. La rândul său, Victor Ambroci, expert în proiect a prezentat raportul de monitorizare în cadrul proiectului prin prisma unei hotărâri a Guvernului, din 2021, pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă.

Potrivit reprezentanților proiectului, acesta urmărește îmbunătățirea cadrului legal privind acordarea de subsidii cu scopul de a spori interesul întreprinderilor în angajarea în câmpul muncii a tinerilor NEET. Tot în cadrul proiectului au fost elaborate chestionare pentru identificarea atât a tinerilor cu dizabilități dornici de a munci și de a se implica, cât și a provocărilor cu care se confruntă. Totodată, a fost semnat un acord de colaborare cu ANOFM, în vederea angajării ulterioare a tinerilor cu dizabilități.

În context, ținem să menționăm că, în dorința de a colabora în domeniul cercetării și inovării, la începutul acestui an Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Nisporeni și AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova au încheiat un acord de parteneriat care prevede organizarea și desfășurarea în comun a activității prevăzute în cadrul proiectului „Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET”.

Totodată, în contextul proiectului, recent vicepreședintele raionului, Sergiu Sococol, Xenia Axente, șef direcția asistență socială și protecție a familiei, au avut o întrevedere de lucru cu directorul de proiect Dumitru Negru, și vicepreședintele Asociației Obștești Societatea Invalizilor din Republica Moldova, Constantin Negru. În cadrul întrevederii a fost oferit un scaun cu rotile, care va fi in incinta Consiliului raional și va fi folosit la necesitate. Părțile au discutat și despre provocările tinerilor cu dizabilități din raion, în același timp fiind găsite soluții pentru îmbunătățirea calității vieții lor.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă – Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET” este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” și Agenția pentru Dezvoltare Regională din regiunea transnistreană, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia.

www.albasat.md