Societatea Invalizilor din Republica Moldova este prima si cea mai numeroasa organizatie a persoanelor cu handicap din Republica Moldova. Ea a inceput sa activeze din 3 decembrie 1989 si in prezent activeaza pe intreg teritoriul tarii, avind 41 de organizatii raionale, numarind peste 88 de mii de membri.

Chiar de la inceput organizatia a fost creata cu scopul de a realiza si implementa activitati intru apararea drepturilor legitime si intereselor persoanelor cu handicap, presum si propagarea lor in rindul membrilor.

In acest scop Societatea Invalizilor  din Republica Moldova, in strinsa legatura cu organele de stat a participat nemijlocit la alcatuirea si promulgarea a diferitor legi

ce tin de problemele persoanelor cu handicap, cum ar fi: „Legea privind protectia sociala a invalizilor”, „Legea privind pensiile de asigurarile sociale de stat”, „Legea cu privire la protectia sociala a unor categorii de populatie”, „Legea bugetului de stat”, „Programul National de reabilitare si integrare sociala a persoanelor cu handicap din anii 2000-2005” etc.

Cetateanul liber al unei societati libere trebuie sa-si cunoasca drepturile si libertatile, de acea datoria Societatii Invalizilor din Republica Moldova este de a oferi un  real suport informational persoanelor cu handicap, la indemina lor fiind puse prevederile legislatiei nationale si internationale din domeniu, completate cu indrumari si sfaturi practice.

Reiesind din cele expuse, Sociatatea Invalizilor din Republica Moldova a decis sa editeze cu fortele proprii un „Buletin informativ”, care in mod accesibil sa contribuie la aceea ca persoanele cu handicap sa-si cunoasca propriile drepturi, cit si obligatiunile ce le are societatea fata de ei. Buletinul poate servi drept indrumar pentru toti cei interesati, in primul rind, al persoanelor cu handicap si, nu in ultimul rind organelor de stat, structurilor sociale, comerciale, pentru persoane juridice care presteaza servicii de incadrare si socializare a persoanelor cu handicap etc.

Sunt convins ca prin aparitia unor lucrari de acest gen v-om izbuti sa schimbam atitudinea intregii societati in abordarea problemelor persoanelor cu handicap si v-om ajunge la o comunitate in care fiecarui cetatean i se vor respecta drepturile si in care toti vor avea sanse egale de a trai decent.

 

Buletin informativ nr.1

Buletin informativ nr.3