Asociaţia Obştească Societatea Invalizilor din R. Moldova ar putea să-și schimbe denumirea. O sugestie în acest sens a fost făcută de către premierul Vlad Filat în cadrul Congresului VI al Asociaţiei, care a avut loc la 24 mai. Premierul a sugerat schimbarea denumirii asociaţiei, care să excludă denumirea de „invalizi” şi înlocuirea acesteia cu „persoane cu dizabilităţi”. Propunerea lui Vlad Filat a fost salutată de către cei circa 120 de participanţi ai Congresului.

Vlad Filat a menţionat, citat de serviciul de presă al Guvernului, că e timpul unei schimbări de atitudine în raport cu persoanele cu dizabilităţi, care să conducă la scoaterea în evidenţă a abilităţilor persoanei şi integrarea în societate. În cadrul lucrărilor Congresului, premierul Vlad Filat a acceptat funcţia de preşedinte al Consiliului de tutelă al Societății Invalizilor.

Societatea Invalizilor din Republica Moldova va primi din fondul de rezervă al Guvernului circa 225 mii de lei. Banii respectivi vor fi utilizaţi pentru asamblarea cărucioarelor care provin din donaţii. O decizie în acest sens a adoptat Guvernul în şedinţa din 14 decembrie.

Potrivit documentului, cu aceste fonduri vor fi asamblate 750 de cărucioare pentru persoanele cu dizabilităţi. Asamblarea unui cărucior costă circa 300 de lei. În cadrul discuţiilor pe acest subiect, premierul Vlad Filat a solicitat ca în bugetul pentru anul 2011 să fie prevăzute mijloace financiare necesare în vederea susţinerii persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv pentru asamblarea cărucioarelor.

În R. Moldova, potrivit datelor oficiale, sunt în jur de 180 mii de persoane cu dizabilităţi, inclusiv circa 15 mii copii.

La data de 29 mai 2012 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o masă rotundă în cadrul proiectului “Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova”, finanţat de PNUD-Moldova. La eveniment au participat 4 persoane din staff‐ul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (inclusiv 2 voluntari), Consultantul PNUD- Moldova pe probleme de drepturi ale omului şi sănătate şi 18 reprezentanţi ai societăţii civile. Printre participanţii mesei rotunde au fost reprezentanţi ai Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Centru de Apărare a Drepturilor Pacienţilor si Invalizilor, Societatea Invalizilor Social Activi, Asociaţia Humanitas, Asociaţia Societatea Orbilor din Republica Moldova, Asociaţia Stoicii Bălţi, Asociaţia Uniunea Veteranilor şi Invalizilor Muncii din Moldova, Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor din Republica Moldova, Uniunea Organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova, Olimpiada Specială din Republica Moldova, Asociaţia Speranţă şi Sănătate ş.a.

La masa rotundă au fost abordate şi discutate subiecte ce se referă la:

  • problematicile şi situaţiilor dificile din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • măsuri împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi;
  • aspecte ale legislaţiei naţionale şi internaţionale ce se referă la drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • necesitatea înfiinţării unui mecanism naţional independent de protecţie, promovare şi monitorizare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • litigarea  strategică şi consultaţiile juridice oferite de IDOM pe cazuri de discriminare în privinţa persoanelor cu dizabilităţi şi membrilor familiilor lor;
  • cazuri elocvente de încălcare a dreptului de a nu fi supus discriminării;
  • realizările proiectului şi oportunităţile IDOM de intervenţie în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

Scopul mesei rotunde a fost de a aborda subiecte importante în vederea apărării dreptului persoanelor de a nu fi discriminate din cauza dizabilităţii, de găsire a soluţiilor în vederea fortificării eforturilor în depăşirea situaţiilor care duc la discriminarea persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova.