AOSIRM este înregistrată ca prima organizaţie neguvernementală a persoanelor cu disabilităţi din Republica Moldova, care îşi respectă obligaţiunile sale statutare atît faţă de membrii săi, cît şi normelor vizate de legislaţie Republicii Moldova.

În cadrul organizatiei activeaza 3 întrprinderi de producere si instruire , unde sunt angajate 163 de persoane cu disabilităţi. Au fost implimentate diferite proiecte pentru înzestrarea cu utilaje moderne in domeniul confectiei, cizmariei si poligrafiei.

În cadrul asociatiilor si cluburilor sportive sint antrenati sportivi cu disabilităţi , care participă la un şir de competiţii naţionale, regionale, internaţionale şi ca rezuultat la jocurile Paraolimpice.

AOSIRM pe parcursul a 26 ani de activitate a participat activ la formarea politicilor statului în domeniul protectiei sociale a persoanelor cu disabilităţi, avînd reprezentanţi în consiliile şi comisiile guvernamentale ce vizează interesele persoanelor cu  disabilităţi.

De asemenea, suntem membri ai multor organizaţii internaţionale de profil, participind activ la activitatea acestora , acumulînd experienţă în pregătirea şi perfecţionarea personalului, care activează timp de 26 ani in cele 46 filiale ale organizaţiei, inclusiv si in partea stinga a Nistrului.

În colaborare cu organismele statale participăm activ la ajustarea legislaţiei naţionale la standartele şi convenţiile internaţionale de care se conduce şi R.Moldova.

AOSIRM este principalul distribuitor de accesorii pentru deplasarea persoanelor cu disabilităţi: cărucioare fotoliu de patru modele, premărgătoare de 2 modele, cîrje, subcoate, care sunt asamblate şi repartizate gratis persoanelor cu disabilităţi.

În R. Moldova, potrivit datelor oficiale, sunt în jur de 180 mii de persoane cu dizabilităţi, inclusiv circa 15 mii copii.

La data de 29 mai 2012 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o masă rotundă în cadrul proiectului “Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova”, finanţat de PNUD-Moldova. La eveniment au participat 4 persoane din staff‐ul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (inclusiv 2 voluntari), Consultantul PNUD- Moldova pe probleme de drepturi ale omului şi sănătate şi 18 reprezentanţi ai societăţii civile. Printre participanţii mesei rotunde au fost reprezentanţi ai Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Centru de Apărare a Drepturilor Pacienţilor si Invalizilor, Societatea Invalizilor Social Activi, Asociaţia Humanitas, Asociaţia Societatea Orbilor din Republica Moldova, Asociaţia Stoicii Bălţi, Asociaţia Uniunea Veteranilor şi Invalizilor Muncii din Moldova, Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor din Republica Moldova, Uniunea Organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova, Olimpiada Specială din Republica Moldova, Asociaţia Speranţă şi Sănătate ş.a.

La masa rotundă au fost abordate şi discutate subiecte ce se referă la:

  • problematicile şi situaţiilor dificile din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • măsuri împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi;
  • aspecte ale legislaţiei naţionale şi internaţionale ce se referă la drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • necesitatea înfiinţării unui mecanism naţional independent de protecţie, promovare şi monitorizare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • litigarea  strategică şi consultaţiile juridice oferite de IDOM pe cazuri de discriminare în privinţa persoanelor cu dizabilităţi şi membrilor familiilor lor;
  • cazuri elocvente de încălcare a dreptului de a nu fi supus discriminării;
  • realizările proiectului şi oportunităţile IDOM de intervenţie în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.