Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească “Societatea Invalizilor din Republica Moldova”

Datele de contact ale organizației contractante: tel: +373 068757734, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   

Persoana de contact: Poiană Eudochia, manageră finanțe, tel: +373 068757734, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.   

Obiectul achiziției: echipament - notebook, aparat foto, microfon

CONTEXT:

Asociația Obștească “Societatea Invalizilor din Republica Moldova” implementează proiectul ,,Dezvoltare și sustenabilitate pentru susținerea persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova”, care este parte a proiectului ”Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina,” implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 16 iunie 2023

Detalii - format docx    format pdf

 

str. Cojocarilor, 7
or. Chisinau
Republica Moldova

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: +373 (022) 735731

http://Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Ca rezultat al proiectului "Noi oportunități de implicare pentru tinerele și tinerii NEET” recent a fost creată o nouă structură teritorială a Societății Invalizilor din Republica Moldova – Asociația Obștească Societatea Invalizilor Nisporeni.

Felicitări președintelui AO SIN, dlui Nicolae Drăgan și președintelui de Onoare, dlui Gheorghe Petic.

Sincere mulțumiri Consiliului Raional Nisporeni pentru suportul acordat și atitudinii deosebite pentru persoanele cu dizabilități din raionul Nisporeni.

 

AOSIRM este înregistrată ca prima organizaţie neguvernementală a persoanelor cu disabilităţi din Republica Moldova, care îşi respectă obligaţiunile sale statutare atît faţă de membrii săi, cît şi normelor vizate de legislaţie Republicii Moldova.

În cadrul organizatiei activeaza 3 întrprinderi de producere si instruire , unde sunt angajate 163 de persoane cu disabilităţi. Au fost implimentate diferite proiecte pentru înzestrarea cu utilaje moderne in domeniul confectiei, cizmariei si poligrafiei.

În cadrul asociatiilor si cluburilor sportive sint antrenati sportivi cu disabilităţi , care participă la un şir de competiţii naţionale, regionale, internaţionale şi ca rezuultat la jocurile Paraolimpice.

AOSIRM pe parcursul a 26 ani de activitate a participat activ la formarea politicilor statului în domeniul protectiei sociale a persoanelor cu disabilităţi, avînd reprezentanţi în consiliile şi comisiile guvernamentale ce vizează interesele persoanelor cu  disabilităţi.

De asemenea, suntem membri ai multor organizaţii internaţionale de profil, participind activ la activitatea acestora , acumulînd experienţă în pregătirea şi perfecţionarea personalului, care activează timp de 26 ani in cele 46 filiale ale organizaţiei, inclusiv si in partea stinga a Nistrului.

În colaborare cu organismele statale participăm activ la ajustarea legislaţiei naţionale la standartele şi convenţiile internaţionale de care se conduce şi R.Moldova.

AOSIRM este principalul distribuitor de accesorii pentru deplasarea persoanelor cu disabilităţi: cărucioare fotoliu de patru modele, premărgătoare de 2 modele, cîrje, subcoate, care sunt asamblate şi repartizate gratis persoanelor cu disabilităţi.

În R. Moldova, potrivit datelor oficiale, sunt în jur de 180 mii de persoane cu dizabilităţi, inclusiv circa 15 mii copii.

La data de 29 mai 2012 Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM) a organizat o masă rotundă în cadrul proiectului “Promovarea respectării principiului nediscriminării în privinţa persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova”, finanţat de PNUD-Moldova. La eveniment au participat 4 persoane din staff‐ul Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (inclusiv 2 voluntari), Consultantul PNUD- Moldova pe probleme de drepturi ale omului şi sănătate şi 18 reprezentanţi ai societăţii civile. Printre participanţii mesei rotunde au fost reprezentanţi ai Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoanele cu Dizabilităţi, Centru de Apărare a Drepturilor Pacienţilor si Invalizilor, Societatea Invalizilor Social Activi, Asociaţia Humanitas, Asociaţia Societatea Orbilor din Republica Moldova, Asociaţia Stoicii Bălţi, Asociaţia Uniunea Veteranilor şi Invalizilor Muncii din Moldova, Asociaţia de Reabilitare a Invalizilor din Republica Moldova, Uniunea Organizaţiilor invalizilor din Republica Moldova, Olimpiada Specială din Republica Moldova, Asociaţia Speranţă şi Sănătate ş.a.

La masa rotundă au fost abordate şi discutate subiecte ce se referă la:

  • problematicile şi situaţiilor dificile din perspectiva respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • măsuri împotriva discriminării persoanelor cu dizabilităţi;
  • aspecte ale legislaţiei naţionale şi internaţionale ce se referă la drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • necesitatea înfiinţării unui mecanism naţional independent de protecţie, promovare şi monitorizare a implementării Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • litigarea  strategică şi consultaţiile juridice oferite de IDOM pe cazuri de discriminare în privinţa persoanelor cu dizabilităţi şi membrilor familiilor lor;
  • cazuri elocvente de încălcare a dreptului de a nu fi supus discriminării;
  • realizările proiectului şi oportunităţile IDOM de intervenţie în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

 

Cooperarea bilaterală Italia-Moldova: a încheiat sesiunea de consolidare a capacităților pe economia socială.

27.05-31.05.2019.

Roma. Bologna.

 

În perioada 14-16 mai anul curent, în incinta Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare s-a desfășurat o amplă misiune de binefacere organizată sub egida Bisericii lui Isus Hristos și a Sfintelor Zile de Apoi, prin intermediul organizației sale de caritate LDS CHARITIES, în cadrul căreia un lot de peste o mie cărucioare fotolii rulante au fost donate Societății Invalizilor din Republica Moldova, pentru a fi distribuite persoanelor cu dizabilități din țară.

Colaborarea dintre Societatea invalizilor și LDS CHARITIES a fost inițiată în anul 2001 și pe perioada celor 18 ani de activitatea fructuoasă peste 10 mii de cărucioare au fost configurate și distribuite solicitanților din întreaga republică.

De asemenea, în perioada prenotată a fost organizat un training în cadrul căruia specialiștii Direcțiilor de Asistență Socială din raioanele țării au fot instruiți de către doctorul Rick Johnson și Richard Goddard, doi tehnicieni ai LDS CHARITIES, în vederea aplicării metodelor adecvate de evaluare, asamblare și ajustare a cărucioarelor fotolii rulante reieșind din necesitățile personale ale fiecărui beneficiar. Fiecare participant al instruirii a primit câte un certificat, recunoscut internațional, care stabilește că titularul a trecut nivelul necesar de instruire și este apt pentru a contribui corect și eficient la procesul de distribuție a cărucioarelor fotolii rulante solicitanților din teritoriu, reieșind din dizabilitatea sau afecțiunea de care suferă, modul de viață, necesitățile reale ale acestora.

La ceremonia de închidere a misiunii a participat, de asemenea, administrația CREPOR și conducerea de vârf a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în persoana dnei Viorica Dumbrăveanu, Secretar de Stat, și dlui Vasile Cușca, Șef al Direcției politici de protecție a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, care și-au exprimat gratitudinea față de acțiunile de binefacere întreprinse de către LDS CHARITIES și ajutorul, atât de necesar, acordat păturilor sociale vulnerabile din țară. Astfel, MSMPS își declară întreaga susținere pentru continuarea colaborării de mai departe dintre Societatea invalizilor și organizația de binefacere în scopul îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități din țară și facilitarea procesului de incluziune socială a acestora.

Vedeţi aici mai multe imagini