Consiliul raional Nisporeni a declarat anul 2022 „Anul Asistenței Sociale”. Asociația Obștească Societatea Invalizilor din Republica Moldova a avut o întrevedere cu reprezentații Consiliului raional Nisporeni, prezent fiind președintele raionului, dnul Vasile MĂRCUȚĂ, sub egida căruia se vor desfășura un șir de măsuri în acest sens. La întrevederea din 18 ianuarie 2022 părțile au abordat problemele persoanelor cu dizabilități din raion, totodată fiind identificate soluții și noi oportunități pentru persoanele cu nevoi speciale.