În perioada 19-20 aprilie 2023 reprezentantul Societății Invalizilor din Republica Moldova, Dumitru NEGRU, s-a aflat
într-o vizită de studiu în domeniul economiei sociale în or. Iași (România).

Deplasarea a fost organizată în cadrul proiectului „Valorificăm potențialul ONG-urilor pentru promovarea şi dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia, fiind implementat de către Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Keystone Moldova şi Centrul CONTACT.

Program

 

 

Consiliul raional Nisporeni a declarat anul 2022 „Anul Asistenței Sociale”. Asociația Obștească Societatea Invalizilor din Republica Moldova a avut o întrevedere cu reprezentații Consiliului raional Nisporeni, prezent fiind președintele raionului, dnul Vasile MĂRCUȚĂ, sub egida căruia se vor desfășura un șir de măsuri în acest sens. La întrevederea din 18 ianuarie 2022 părțile au abordat problemele persoanelor cu dizabilități din raion, totodată fiind identificate soluții și noi oportunități pentru persoanele cu nevoi speciale.

 

 

În aceste zile de grea cumpănă F.E.P.I. “Infohandi” a donat Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă” 6000 pahare de unică folosință.

 

În perioada 11-14 februarie 2019, la Chişinău, şi-a desfăşurat lucrările Programul "Mobilitatea internațională a forței de muncă". Graţie Cooperării bilaterale Italia-Moldova, cu suportul Ministerului Muncii şi Programelor Sociale din Italia şi Guvernului Republicii Moldova am frecventat prima sesiune a cursului de capacity building "Politici pentru o Piaţă a Muncii Social-Responsabilă".

  

 


 

 

Notă informativă privind deplasarea Vice-preşedintelui AO Societatea Invalizilor din RM, administrator F.E.P.I. “Infohandi” SRL, Negru Constantin, în or. Baku (Azerbaidjan) în perioada 06-10 mai, 2019.

 • Denumirea activităţii:

Conferinţă regională “Acţiunile sindicatelor direcţionate muncii de centre pentru persoanele cu nevoi speciale”.

 • Perioada şi locul desfăşurării activităţii:

07-09 mai, 2019, Hyatt Hotels, Baku, Azerbaidjan. 

 • Scopul şi obiectivile:

Conferinţa a fost destinată liderilor sindicali şi reprezentanţilor ONG-urilor persoanelor cu dizabilităţi din Europa şi Asia Centrală, în domeniul de activitate al cărora intră crearea şi adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu nevoi speciale, elaborarea şi implementarea strategiilor de apărare a drepturilor acestei categorii de lucrători la nivel naţional intersectorial şi sectorial.

De asemenea, cursul a avut drept scop dezvoltarea capacităţii sindicatelor de a utiliza standardele internaţionale de muncă pentru a consolida drepturile muncii şi protecţia socială a lucrătorilor cu dizabilităţi.

 • Structura activităţii:

Conferinţa a avut loc timp de 3 zile în formă de masă rotundă (7-9 mai, 2019).

La conferinţă au participat reprezentanţii sindicatelor şi a ONG-urilor naţionale, inclusiv din Albania, Azerbaidjan, Belarusia, Kârgâzstan, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Ucraina, Uzbekistan, Rusia, Tadjikistan.

Conferinţa Naţională a Sindicatelor din Moldova a declarat pentru participare pe Preşedintele FS „Sindincomservice” – Vasile Doban, vice-presedintele AO SIRM, Negru Constantin şi pe Ecaterina Mîrza, AO SORM.

La instruire au participat formatori, experţi si consultanţi internationali, precum Iasmin Popa, Faustina Van Aperen, Sergeyus Glovackas, Gocha Aleksandria, Magnus Berge, Olga Nikolae, Enisa Salimovis, Iavanshir Alkhazov.

 • Competenţe obţinute:

La conferinţă s-au discutat probleme de ordin global, cum ar fi:

 1. Concepţiile de bază a structurilor internaţionale pentru iniţierea sindicatelor în problemele dizabilitaţii (Standartele Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM));
 2. Convenţia ONU despre drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 3. Posibilităţile OIM de a ajuta sindicatele pentru a face întreprinderile de stat şi private mai accesibile pentru oamenii cu necesităţi speciale;
 4. Situaţia actuală: activităţile sindicatelor naţionale cu aceste categorii de persoane, etc.

În urma discuţiilor au fost trasate strategiile sindicatelor pentru crearea unor condiţii de muncă decente pentru lucrătorii cu invaliditate şi anume:

 1. Cum sindicatele pot să mobilizeze resursele umane, financiare şi academice;
 2. Care ar fi problemele şi posibilităţile de acordare a unui sistem de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi;
 3. Necesitatea parteneriatului sindical cu organizaţiile societăţii civile şi cu ONG-urile de profil.
 4. Cum ar putea sindicatele să promoveze aspectele de gen în programele pentru muncă decentă, elaborarea unui cod de conduită care ar include persoanele cu dizabilităţi în aspectul de gen;
 5. Care ar fi rolul sindicatelor în crearea accesibilităţii şi crearea unor condiţii bune a locurilor de muncă pentru invalizi, etc.
 • Impactul activităţii:

Conferinţa a deschis orizontul participanţilor asupra tendinţelor noi în abordarea problemei creării unor condiţii decente pentru munca persoanelor cu dizabilităţi.

În acest context este necesar un studiu amplu asupra situaţiei necesităţilor persoanelor vizate, asupra drepturilor lucrătorilor cu nevoi speciale, promovarea în societate a ideilor egalitaţii şi toleranţei.

Negru Constantin, 20 mai 2019

 


 

Firma editorial-poligrafică a invalizilor “INFOHANDI” S.R.L.

Tel: +373 22 472753 

Fax: +373 22 474294 

Moldova, MD-2023, Chişinău, str. Uzinelor, 2

Director: Constantin Negru

“Infohandi” SRL este o organizaţie cu un nume bun pe piaţă. Aici muncesc oameni gata să ajute clienţii şi să le satisfacă nevoile. Şi ei chiar sunt experţi în domeniul lor de activitate.

7 produse și servicii prezentate pe BizOrg.su pot fi găsite în 7 categorii. Experienţa personalului a permis de a maximiza structura și toate procesele de business în care se implică. Pentru toate întrebările, vă rugăm să contactaţi biroul central “Infohandi” SRL, care se află în Republica Moldova, or. Chișinău, MD2023, str. Uzinelor 2.

De asemenea, compania are un număr de telefon de contact +373 (22) 429818 (management), la care îi puteți apela pentru obţinerea informaţiilor care vă interesează. http://4355.md.all.biz – pagina de pe care puteţi afla detalii despre “Infohandi” SRL.