Persoanele cu dizabilități se identifică printre grupurile cele mai vulnerabile și sunt afectate în mod disproporționat în timpul situațiilor de criză.

Astfel, în contextul războiului din Ucraina, persoanele cu dizabilități care se refugiază pe teritoriul Republicii Moldova, se confruntă cu o serie de provocări în accesarea serviciilor de care au nevoie.

În acest context, astăzi, 4 organizații ale societății civile ce adresează nevoile persoanelor cu dizabilități au primit granturi din partea UN Women, pentru a implementa proiecte care vor răspunde prompt necesităților persoanelor cu dizabilități, inclusiv din rândurile persoanelor refugiate din Ucraina.

Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Integrarea dimensiunii de dizabilitate în intervențiile umanitare la criza refugiaților din Ucraina” în domeniul Eliminării violenței față de femei și fete (EVAW), dezvoltat în contextul Parteneriatului Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (UNPRPD), prin intermediul căruia UN Women își propune să sprijine organizațiile societății civile, furnizoare de servicii pentru persoanele cu dizabilități, să dezvolte politici interne sensibile la gen ce promovează cultura toleranței, egalității și nediscriminării.

Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina | Asociația Obștească Servicii Sociale Durabile | Societatea Invalizilor din Republica Moldova | Asociația Obștească Clinica Juridică Comrat