Mecanismul 2% este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către entitățile religioase.

Orice persoană fizică rezidentă care dorește să direcționeze 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget, trebuie să depună Declarația cu privire la impozitul pe venit - Formularul CET18, în termenul stabilit de legislaţia fiscală.

Declarația cu privire la impozitul pe venit se prezintă anual Serviciului Fiscal de Stat până la data limită de 30 aprilie, iar în cazul prezentării unei declaraţii sau declaraţii corectate după termenul stabilit de legislaţie, persoana fizică nu este în drept să solicite desemnarea procentuală din impozitul pe venit.

Societatea Invalizilor din Republica Moldova
Chișinău, str. Cojocarilor, 9
IDNP - 1012620001364
Informații: (022) 244229

Vă mulțumim.